Navigace

Kurzy pro pedagogy

Newsletter

Chci zasílat aktuality na e-mail:
Kurzy pro pedagogy

Kurzy pro pedagogy

Kurzy v nabídce DVPP jsou akreditovány MŠMT.
Každý kurz je akreditován pro určité cílové skupiny.
Délka nastavení kurzů je uvedena v celých hodinách: 1 hodina = 45 minut výuky + 15 minut časové dotace přestávku - nastavení přestávek závisí na společné dohodě s lektorem při zahájení kurzu (zpravidla jsou však přestávky kratší a kurzy končí dříve).
Absolvent získá za účast na kurzu osvědčení (není-li dáno jinak, např. u kvalifikačních kurzů nutno splnit podmínky závěrečné zkoušky, praxe, aj.)
Kurzu se může zúčastnit i zájemce, který nespadá do cílové skupiny - bez nároku na osvědčení (možno však dostat písemné potvrzení). 

 
Vše | květen 2017  |  červen 2017  |  listopad 2017

Lektor:

vybrat lektora

Oblast zaměření:

vybrat oblast

Cílová skupina:

vybrat skupinu

Počet hodin:

vybrat hodiny

Hry a náměty pro rozvoj pozornosti a paměti

Lektoři:PhDr. Zdeňka Kholová
Termíny:
30.5.20179:00-14:30CVLK (budova iQLANDIA), Nitranská 410/10, 460 07 Liberec, 3. patro, učebna č. 321
Kategorie:Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Pedagogika
Cílová skupina:učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, vychovatelé školských zařízení, asistenti pedagoga
Koordinátor:Iva Čeloudová
Popis kurzu:Narůstá počet dětí se sníženou pozorností a s oslabenou pamětí. Příčinou může být syndrom ADHD, ADD či SPU. Příčiny však mohou být i jiné ( motivace, hodnotová hierarchie). Nicméně oslabení těchto kognitivních funkcí, které jsou podstatným předpokladem UČENÍ, roztáčí „ začarovaný kruh“. Oslabení kognitivních funkcí vede k obavám z neúspěchu, ze selhávání, tím se snižuje sebevědomí a sebehodnocení žáka ( riziko záškoláctví a poruch chování) a žák se stahuje do pasivity. Vytváří se v něm negativní postoj ke škole a ke vzdělávání jako takovému.
Poplatek: 900 Kč
Vzdělávací program je akreditován u MŠMT. Kurz je OSVOBOZEN OD DPH pro příslušnou cílovou skupinu pedagogů dle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů pro osoby, které si tímto kurzem udržují, resp. rozšiřují znalosti nebo získávají nové znalosti pro výkon svého povolání (odborné účely).
Přihlášení účastníka
více > >

Umění komunikace NOVINKA - vzdělávací program není akreditován MŠMT - KAPACITA KURZU NAPLNĚNA!

Lektoři:Mgr. Lenka Markovičová
Termíny:
31.5.20179:00-16:30CVLK (budova iQLANDIA), Nitranská 410/10, 460 07 Liberec, 3. patro, učebna č. 321
Kategorie:Další vzdělávání pedagogických pracovníků, Další vzdělávání
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Psychologie
Cílová skupina:učitelé gymnázií, učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé ZUŠ a SUŠ, učitelé speciálních škol, ředitelé škol a školských zařízení, vychovatelé školských zařízení, asistenti pedagoga
Koordinátor:Iva Čeloudová
Popis kurzu:

Posluchači, kteří tento seminář absolvují, získají hlubší povědomí o podstatě komunikace, a to jak verbální, tak neverbální. Osvojí si dovednosti například, jak efektivně komunikovat v různých situacích, jak využít řeč těla, jak zvládnout trému i konfliktní situace. Seznámí se s principem fungování kreativního myšlení. Kurz je obohacen o techniky osobního rozvoje, jakými je například koučink či NLP, které vedou k aktivaci vlastního potenciálu, a tím i uvědomění si vlastní zodpovědnosti, což v pracovním prostředí vede ke zlepšení pracovního prostředí v mezilidských vztazích, efektivitě pracovního výkonu, uvědomění si zodpovědnosti a větší kreativitě.

Seminář je složen z 20% teorie a 80% interaktivně, formou praktických technik, modelových situací, koučinku, technik NLP, práce s lidskou myslí a potenciálem. Tento poměr zajišťuje mnohem efektivnější využití nabytých informací v praxi právě vzhledem k interaktivitě.

1.– 2. hodina
Seznámení s pojmy a základy komunikace, icebreaker, cvičení (interaktivní hry) zaměřené na zmapování komunikačních dovedností, odhalení slabých i silných stránek jednotlivců a skupiny.

3.– 6. hodina
Verbální komunikace v praxi, rozdíl mezi nasloucháním a posloucháním, zaměření na konkrétní slabá místa v komunikaci a posílení a ukotvení stávajících dovedností, použití koučovacích technik v případě hlubokého problému v oblasti komunikace, kdy nestačí přijmout pouze informace, jak správně komunikovat, ale je nutné nastavit jiné úhly pohledu, tím odhalit příčinu, která dovede jednotlivce k jádru problému a následnému řešení. Opět více praktických a konkrétních cvičení, koučinku a her, méně teorie.

7. – 8. hodina
Technika – Kolo hodnot, které nabídne řešení, jakým směrem pracovat na zlepšení komunikace. Diskuze, zpětná vazba. 

Poplatek: 900 Kč
Další informace: Poplatek za seminář uveden bez DPH! Konečná cena semináře vč. DPH činí 1089 CZK.
Přihlášení zájemce
můžete se registrovat jen jako zájemce z důvodu přeplnění kurzu
více > >

Bezpečnost a ochrana zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a na školních akcích NOVINKA - KAPACITA KURZU NAPLNĚNA!

Lektoři:JUDr. Helena Vašková
Termíny:
2.6.20179:00-13:00CVLK (budova iQLANDIA), Nitranská 410/10, 460 07 Liberec, 3. patro, učebna č. 321
Kategorie:Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 10 Doplňující vzdělávací obory a průřezová témata > Ostatní
Cílová skupina:ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé MŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé speciálních škol, učitelé - vedoucím školních zájmových kroužků a klubů, speciální pedagogové, vychovatelé školských zařízení
Koordinátor:Iva Čeloudová
Popis kurzu:

1)  Obecná právní úprava  - § 29 zákona č. 561/2004 Sb, školský zákon, část jedenáctá zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 2894 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vyhlášky (o předškolním vzdělávání, o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, o hygienických požadavcích na zotavovací akce, o zájmovém vzdělávání,

2) Vnitřní předpisy školy – jak nastavit systém BOZ

3) Dohled (dozor) a jeho výkon, kdo ho může provádět – zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

4) Školní akce, jejich příprava a průběh s důrazem na rizikové činnosti (lyžování, plavání v přírodě…)

5) Odpovědnost rodičů (za vybavení, technický stav kola, lyží…)

6) Doprava na školní akce – druhy dopravy a jejich rizika

7) Odpovědnost za škodu na zdraví  (kdy dle občanského zákoníku a kdy dle zákoníku práce, trestní odpovědnost)

8) Rozbor případů z praxe - co se opravdu stalo a jaké si z toho vzít ponaučení

9) Dotazy a diskuse  

Poplatek: 600 Kč
Vzdělávací program je akreditován u MŠMT. Kurz je OSVOBOZEN OD DPH pro příslušnou cílovou skupinu pedagogů dle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů pro osoby, které si tímto kurzem udržují, resp. rozšiřují znalosti nebo získávají nové znalosti pro výkon svého povolání (odborné účely).
Přihlášení zájemce
můžete se registrovat jen jako zájemce z důvodu přeplnění kurzu
více > >

Nudí se, nebo jsou přetíženi? NOVINKA

Lektoři:PhDr. Lidmila Pekařová
Termíny:
5.6.201713:00-16:00CVLK (budova iQLANDIA), Nitranská 410/10, 460 07 Liberec, 3. patro, učebna č. 321
Kategorie:Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Pedagogika
Cílová skupina:učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, vychovatelé školských zařízení
Koordinátor:Iva Čeloudová
Popis kurzu:

Přehled témat:

Nerozumíme dětem dle ontogeneze jejich vývoje
Chyby od kojeneckého věku, které se promítají v dalším období
Řeč batolete je nalézání identifikace s odrazem do dalšího období
Dětský pokoj není skladiště, ale prostor k utváření kulturní existence, estetiky a systému
Strach překrytý nudou - Nuda z rodinného prostředí
Pasivní kultura, znuděné dítě
Přetížení školáka
Nuda z příkazů a výčitek
Přetěžujeme odměnou i trestem - Přetížení z chování dospělých
Nuda, aneb co s časem….
Svobodné dítě není přetížené
Kopírují nás, nebo se chtějí odlišovat? 

Cíl vzdělávací akce:
Zdůraznit tři světy dítěte, tedy školu, rodinu a její hospodářství a zájmy-zábavu. Umět edukovat rodiče, jak vytvořit rozvrh domácí, režim a smysl dítěte pro povinnost. Jak vytvářet samostatný postoj žáka k jeho životnímu programu, aby se uměl postarat o svůj výlet, o svůj pokoj, o své potřeby..., aby se spoléhal sám na sebe.  

Poplatek: 1 000 Kč
Vzdělávací program je akreditován u MŠMT. Kurz je OSVOBOZEN OD DPH pro příslušnou cílovou skupinu pedagogů dle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů pro osoby, které si tímto kurzem udržují, resp. rozšiřují znalosti nebo získávají nové znalosti pro výkon svého povolání (odborné účely).
Přihlášení účastníka
více > >

Finanční gramotnost hrou

Lektoři:Ing. Petr Vaněk
Termíny:
6.6.20179:00-15:30učebna 211, budova CVLK, Liberec, Masarykova 18
Kategorie:Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 10 Doplňující vzdělávací obory a průřezová témata > Ostatní
Cílová skupina:učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU
Koordinátor:Iva Čeloudová
Popis kurzu:

Obsahem kurzu je představení teoretické a praktické metody výuky finanční gramotnosti prostřednictvím jednoduché stolní hry, kterou může pedagog sám svým žákům představit a naučit je hru hrát. Jedná se o moderní zábavnou metodu výuky formou hry, kdy si pedagog (ve výuce žák) projde simulací celého života, v jehož průběhu řeší různé finanční situace, které v reálném životě mohou nastat. V průběhu hry se rozhoduje, jak správně nakládat se svými financemi v různých životních situacích. Průběh celé hry ovlivňuje lektor, který ji moderuje a připravuje pro pedagogy konkrétní životní události, dle kterých se musí rozhodovat. Hra využívá příkladů z každodenní praxe a znázorňuje tak její dopad na osobní finance. Hra nemá žádného vítěze, ani poraženého, naopak každý může sám za sebe zhodnotit, zda se v jejím průběhu rozhodoval správně v jednotlivých krocích a ponaučit se tak do reálného života.

Na modelu hry se pedagogové seznámí s jednotlivými finančním produkty, které budou následně teoreticky srozumitelnou formou ujasněny tak, aby je mohli předávat žákům ve výuce. Pedagog získá praktický návod pro přípravu hry včetně teoretických znalostí a pochopení fungování finančního trhu.

Obsah kurzu

o Úvod do finančního trhu – teorie, základní pojmy

o Představení finanční hry, vlastní hra moderovaná lektorem, řešení různých životních situací prostřednictvím hry

o Shrnutí hry, vyhodnocení postupu řešení různých situací – hledání vhodných řešení, ponaučení

o Teoretické seznámení s konkrétními finančními produkty znázorněnými na modelu hry 

Poplatek: 720 Kč
Vzdělávací program je akreditován u MŠMT. Kurz je OSVOBOZEN OD DPH pro příslušnou cílovou skupinu pedagogů dle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů pro osoby, které si tímto kurzem udržují, resp. rozšiřují znalosti nebo získávají nové znalosti pro výkon svého povolání (odborné účely).
Další informace: Účastník kurzu si sebou přinese vlastní notebook s funkčním MS Office Excel. Zapůjčení notebooku v rámci kurzu ze strany CVLK je možné na základě předchozí domluvy s koordinátorkou kurzu.
Přihlášení účastníka
více > >

Rozvoj matematických představ v předškolním věku NOVINKA - vhodné pro šablony MŠ

Lektoři:PhDr. Zdeňka Kholová
Termíny:
29.5.20179:00-16:30CVLK (budova iQLANDIA), Nitranská 410/10, 460 07 Liberec, 3. patro, učebna č. 321
7.6.20179:00-16:30CVLK (budova iQLANDIA), Nitranská 410/10, 460 07 Liberec, 3. patro, učebna č. 321
Kategorie:Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 2 Předškolní a mimoškolní výchova (MŠ, ŠD, DM, DDM) > Mateřské školy
Cílová skupina:učitelé MŠ
Koordinátor:Iva Čeloudová
Popis kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout posluchačkám metodicky ucelený materiál k rozvoji základních matematických představ v předškolním věku, který lze využít pro tvorbu TVP. Zároveň uvedené vývojové škály napomohou při tvorbě IVP. 

Obsah:

Kognitivní vývoj dítěte od 3 – 6 let, fáze poznávacích přístupů /1 hod.

Základní matematické představy
:
Předčíselné představy – soubor schopností a dovedností
Prostorové představy – vývojové škály prostorového vnímání, metody, konkrétní náměty, pracovní listy
- pojmy: tady – tam, blízko – daleko, dovnitř – ven
- pojmy na, do, v..(předložkové vazby), nahoru – dolů, nad – pod, vysoko – nízko
- pojmy: vpředu – vzadu, dopředu – dozadu, před – za
- pojmy: vedle – mezi – uprostřed
- na rovné ploše určovat polohu nahoře, dole, uprostřed, vedle
- pojmy: první – poslední, všechny prvky za prvním, před posledním, hned před, hned za
- pojmy vpravo, vlevo – na vlastním těle, umístění předmětu na ploše, v rovině
- označit polohu předmětu zdvojeným pojmem – nahoře vlevo, dole vpravo
- orientace v prostoru (v okolí): cesty a labyrinty ze dvou, ze tří i více propletených cest
- algoritmy – systém pravidelného střídání prvků, doplňování chybějících prvků v řadě dle pochopeného pravidla
Důsledky deficitu prostorového vnímání /4 hod.

Matematické dovednosti:
Porovnávání – vývojové škály, metody, konkrétní náměty, hry, pracovní listy
- pojmy pro porovnávání velikostí a vlastností předmětů (protiklady)
- kvantifikátory: všechny, žádné, některé, nic
- pojmy pro porovnávání množství – mnoho x málo, stejně, méně x více  /2 hod.

Třídění, tvoření skupin – vývojové škály
- třídění podle kategorie, podle druhu
- třídění podle barvy
- třídění podle velikosti
- třídění podle tvarů
- co do skupiny nepatří a proč
- třídění podle dvou kritérií
- třídění podle více kritérií /3 hod. 

Řazení, uspořádání – vývojové škály
- řazení tří prvků podle velikosti
- řazení prvků podle velikosti vzestupnou i sestupnou řadou
- uspořádání prvků v řadě na základě předem zvoleného pravidla: podle výšky, délky, šířky, podle odstínu….
- přiřazování dvou prvků podle barvy, podle grafického symbolu,
- přiřazování prvků ze dvou skupin „první k prvnímu, nezávislost na velikosti prvků a jejich prostorovém uspořádání /2 hod.

Tvary, pojmenování tvarů – vývojové škály
- vyhledat předměty daného tvaru v prostředí, na obrázku … /1 hod.

Číselné představy
– názorné představy o čísle – vývojové škály
- množství- určování množství, porovnávání množství, zakreslení množství, dokreslování daného počtu, pochopení principu: o polovinu méně
- orientace v číselné řadě – doplňování číselné řady, číslo před, číslo za, vzestupná a sestupná číselná řada, méně, více, o kolik?, přiřazování symbolu čísla ke skupině prvků, strukturovaná čísla
- operace s čísly – dopočítávání, sčítání, odčítání formou konkrétních příběhů (slovní úlohy)
Důsledky oslabení specifických matematických schopností a dovedností /3 hod.

Každý okruh je prakticky zpracován, zahrnuje vývojové škály jednotlivých schopností a dovedností, metodickou posloupnost konkrétních činností, nabídku námětů, didaktických her, pracovních listů. 

Poplatek: 2 600 Kč
Vzdělávací program je akreditován u MŠMT. Kurz je OSVOBOZEN OD DPH pro příslušnou cílovou skupinu pedagogů dle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů pro osoby, které si tímto kurzem udržují, resp. rozšiřují znalosti nebo získávají nové znalosti pro výkon svého povolání (odborné účely).
Další informace: VHODNÉ PRO ŠABLONY MŠ. Vzdělávací program je akreditován jako cyklus seminářů, poplatek uveden za všechna setkání.
Přihlášení účastníka
více > >

Primární logopedická prevence (logopedický asistent - 80 hodin)

Lektoři:Mgr. Jiřina Jehličková, Mgr. Lenka Grebeníčková, Mgr. Ivana Nováková, Mgr. Helena Šnýdlová, Mgr. Helena Vacková
Termíny:
7.4.20179:00-19:00učebna 211, budova CVLK, Liberec, Masarykova 18
8.4.20179:00-17:00učebna 211, budova CVLK, Liberec, Masarykova 18
21.4.20179:00-19:00učebna 211, budova CVLK, Liberec, Masarykova 18
22.4.20179:00-17:00učebna 211, budova CVLK, Liberec, Masarykova 18
28.4.201713:30-17:00učebna 211, budova CVLK, Liberec, Masarykova 18
11.5.20179:00-19:00učebna 211, budova CVLK, Liberec, Masarykova 18
12.5.20179:00-19:00učebna 211, budova CVLK, Liberec, Masarykova 18
9.6.201715:00-18:00učebna 211, budova CVLK, Liberec, Masarykova 18
Kategorie:Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Speciální pedagogika
Cílová skupina:učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, speciální pedagogové
Koordinátor:Iva Čeloudová
Popis kurzu:Cílem kurzu je získání odborných předpokladů pro práci logopedického asistenta v souladu s ustanovením čl. IV písm. c) a čl. V 2. odst. metodického doporučení č. j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství.

Pod metodickým vedením logopeda, zpravidla ze speciálně-pedagogického centra se v rámci této péče zaměřovat na: podporu přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností u dětí v předškolním věku a mladším školním věku, prevenci vzniku poruch řeči, na prevenci vzniku čtenářských obtíží, v rozsahu své působnosti poskytovat zákonným zástupcům žáků s příznaky rizikového vývoje řeči informace o dostupnosti logopedické péče.

Termín realizace kurzu od 7. dubna 2017 do 9. června 2017 včetně závěrečné zkoušky. 

Časová dotace kurzu je 80 vyučovacích hodin

1. Teoretická část (60 vyučovacích hodin) - 
teoretická výuka bude probíhat v období od 7. dubna do 12. května 2017. Součástí teoretické výuky je vypracování závěrečné práce - kazuistiky.

2. Praktická část (20 vyučovacích hodin) - zajišťuje si každý účastník kurzu individuálně, praxe probíhá po dobu realizace kurzu.

Praktická část kurzu je rozdělena do dvou částí:
A) logopedická praxe ve specializovaném zařízení (16 vyuč. hodin)
B) exkurze do organizace zaměřené na děti s NSK (4 vyuč. hodiny)

Výše zmíněné studijní povinnosti (plnění praxe, odevzdání kazuistik) je nezbytné splnit nejpozději do 1. června 2017.

3. Závěrečná zkouška - pátek 9. června 2017 od 15:00 hodin. 

Poplatek: 5 100 Kč
Vzdělávací program je akreditován u MŠMT. Kurz je OSVOBOZEN OD DPH pro příslušnou cílovou skupinu pedagogů dle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů pro osoby, které si tímto kurzem udržují, resp. rozšiřují znalosti nebo získávají nové znalosti pro výkon svého povolání (odborné účely).
Další informace: Účastník kurzu NESMÍ MÍT NARUŠENOU KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOST, tzn., že nemá vadnou výslovnost! Účastník po vyzvání prokáže, že splňuje odbornou kvalifikaci pro pedagogickou činnost dle zákona č. 563/2004 Sb. (doložení maturitního vysvědčení nebo vysokoškolského diplomu) Účastník po vyzvání doloží souhlas ředitele školy (zaměstnavatele) se souhlasem plnění praxe. Dle metodického doporučení MŠMT č. j. 14 712/2009-61 je absolvent toho kurzu považován za asistenta logopedie a smí provádět na škole logopedickou prevenci. Po přihlášení Vám budou poslány podrobnější informace týkající se praxe. V případě zájmu o zprostředkování kontaktů pro plnění praxe pište na email: iva.celoudova@cvlk.cz Účastník kurzu by měl splnit minimálně 80% docházku. V případě absence je nutná předchozí omluva. Doba konání kurzů v jednotlivých dnech je uvedena včetně přestávek.
Přihlášení účastníka
více > >

Bezpečnost a ochrana zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a na školních akcích NOVINKA

Lektoři:JUDr. Helena Vašková
Termíny:
9.6.20179:00-13:00CVLK (budova iQLANDIA), Nitranská 410/10, 460 07 Liberec, 3. patro, učebna č. 321
Kategorie:Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 10 Doplňující vzdělávací obory a průřezová témata > Ostatní
Cílová skupina:ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé MŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé speciálních škol, učitelé - vedoucím školních zájmových kroužků a klubů, speciální pedagogové, vychovatelé školských zařízení
Koordinátor:Iva Čeloudová
Popis kurzu:

1)  Obecná právní úprava  - § 29 zákona č. 561/2004 Sb, školský zákon, část jedenáctá zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 2894 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vyhlášky (o předškolním vzdělávání, o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, o hygienických požadavcích na zotavovací akce, o zájmovém vzdělávání,

2) Vnitřní předpisy školy – jak nastavit systém BOZ

3) Dohled (dozor) a jeho výkon, kdo ho může provádět – zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

4) Školní akce, jejich příprava a průběh s důrazem na rizikové činnosti (lyžování, plavání v přírodě…)

5) Odpovědnost rodičů (za vybavení, technický stav kola, lyží…)

6) Doprava na školní akce – druhy dopravy a jejich rizika

7) Odpovědnost za škodu na zdraví  (kdy dle občanského zákoníku a kdy dle zákoníku práce, trestní odpovědnost)

8) Rozbor případů z praxe - co se opravdu stalo a jaké si z toho vzít ponaučení

9) Dotazy a diskuse  

Poplatek: 600 Kč
Vzdělávací program je akreditován u MŠMT. Kurz je OSVOBOZEN OD DPH pro příslušnou cílovou skupinu pedagogů dle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů pro osoby, které si tímto kurzem udržují, resp. rozšiřují znalosti nebo získávají nové znalosti pro výkon svého povolání (odborné účely).
Přihlášení účastníka
více > >

Diskuzní klub ředitelek MŠ - Vybrané otázky školního managementu (skupina Turnov)

Lektoři:Bc. Vlasta Tesařová
Termíny:
27.1.20179:00-13:00ZŠ Žižkova 518, Turnov
10.2.20179:00-13:00ZŠ Žižkova 518, Turnov
31.3.201710:00-16:30Mateřská škola \"V zahradě\" Liberec, Žitavská 122/68, příspěvková organizace
16.6.20179:00-13:00ZŠ Žižkova 518, Turnov
Kategorie:Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Řízení školy
Cílová skupina:ředitelé škol a školských zařízení
Koordinátor:Iva Čeloudová
Popis kurzu:Pokračování Diskusního klubu ředitelů, jehož předchozí absolvování není podmínkou účasti. Řízené panelové diskuze se zaměří na problematiku řízení mateřských škol. Seminář se uskuteční vždy jednou měsíčně, přičemž si účastníci sami určí, jaké téma se bude probírat v následujícím setkání. Na každém setkání bude přítomen odborník na danou problematiku, velká část bude věnována přímé výměně zkušeností a konzultaci. 
Poplatek: 1 450 Kč
Vzdělávací program je akreditován u MŠMT. Kurz je OSVOBOZEN OD DPH pro příslušnou cílovou skupinu pedagogů dle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů pro osoby, které si tímto kurzem udržují, resp. rozšiřují znalosti nebo získávají nové znalosti pro výkon svého povolání (odborné účely).
Další informace: Akce je akreditovaná jako cyklus seminářů. Poplatek je uveden za všechna setkání.
Přihlášení účastníka
více > >

Kreativní pedagogické metody psychologické prevence závislosti

Lektoři:Mgr. et Mgr. Jan Vaněk
Termíny:
15.6.20179:00-14:00iQpark (Areál Centrum Babylon), Nitranská 1, 460 07 Liberec, 4. patro, laboratoř B
16.6.20179:00-14:00iQpark (Areál Centrum Babylon), Nitranská 1, 460 07 Liberec, 4. patro, laboratoř B
Kategorie:Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 10 Doplňující vzdělávací obory a průřezová témata > Prevence sociálně patologických jevů
Cílová skupina:učitelé - metodici prevence, pedagogové volného času, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, vychovatelé školských zařízení, výchovní poradci, učitelé - vedoucím školních zájmových kroužků a klubů, psychologové
Koordinátor:Iva Čeloudová
Popis kurzu:

V daném cyklu přednášek a seminářů se účastníci postupně seznámí a sami prakticky vyzkouší řadu pedagogických (popřípadě poradensky zaměřených) metod, které umožní tvořivou práci se žáky a umožní žákům se nenásilně dozvědět jak se bránit sociálnímu vlivu vrstevníků šířících drogy (asertivní etudy) a také jim umožní reflektovat za pomocí tvořivých metod důsledky závislostí, jejich vliv na tělo. Probírané metody rozvíjí sociální dovednosti žáků či klientů (hraní rolí metoda využívající asertivní techniky a veřejný projev umožňující reflexi společenských dopadů drog). Důraz je kladený rovněž na sebepoznání a na reflexi důsledků užívání drog a na poznání dynamiky odvykání (metoda využívající vhled, introspekci, metoda Po Relapsu, dále metoda výtvarná: Kdyby tělo mohlo mluvit). Probrány budou a prakticky si účastníci osvojí i metody využívající představivost a práci s metaforou.

Využity budou metody hraní rolí, výtvarné, metody využívající veřejný projev, metody imaginativní.

Obsah:

1 Pojem závislosti
2 Typy závislostí a návykové chování
3 Motivace k závislému chování
4 Pedagogické metody psychologické prevence závislosti
5 Pedagogické metody vhodné pro práci se žáky
6 Metody vhodné pro introverty
7 Metody vhodné pro graficky a výtvarně disponované
8 Metody využívající hraní rolí a dramaterapii
9 Metody využívající imaginaci a představivost
10 Metody využívající introspekci a sebepoznání

Poplatek: 1 460 Kč
Vzdělávací program je akreditován u MŠMT. Kurz je OSVOBOZEN OD DPH pro příslušnou cílovou skupinu pedagogů dle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů pro osoby, které si tímto kurzem udržují, resp. rozšiřují znalosti nebo získávají nové znalosti pro výkon svého povolání (odborné účely).
Další informace: Akce je akreditována jako cyklus seminářů, poplatek uveden za obě setkání.
Přihlášení účastníka
více > >

Umění komunikace NOVINKA - vzdělávací program není akreditován MŠMT

Lektoři:Mgr. Lenka Markovičová
Termíny:
22.6.20179:00-16:30CVLK (budova iQLANDIA), Nitranská 410/10, 460 07 Liberec, 3. patro, učebna č. 321
Kategorie:Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Psychologie
Cílová skupina:učitelé gymnázií, učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé ZUŠ a SUŠ, učitelé speciálních škol, ředitelé škol a školských zařízení, vychovatelé školských zařízení, asistenti pedagoga
Koordinátor:Iva Čeloudová
Popis kurzu:

Posluchači, kteří tento seminář absolvují, získají hlubší povědomí o podstatě komunikace, a to jak verbální, tak neverbální. Osvojí si dovednosti například, jak efektivně komunikovat v různých situacích, jak využít řeč těla, jak zvládnout trému i konfliktní situace. Seznámí se s principem fungování kreativního myšlení. Kurz je obohacen o techniky osobního rozvoje, jakými je například koučink či NLP, které vedou k aktivaci vlastního potenciálu, a tím i uvědomění si vlastní zodpovědnosti, což v pracovním prostředí vede ke zlepšení pracovního prostředí v mezilidských vztazích, efektivitě pracovního výkonu, uvědomění si zodpovědnosti a větší kreativitě.

Seminář je složen z 20% teorie a 80% interaktivně, formou praktických technik, modelových situací, koučinku, technik NLP, práce s lidskou myslí a potenciálem. Tento poměr zajišťuje mnohem efektivnější využití nabytých informací v praxi právě vzhledem k interaktivitě.

1.– 2. hodina
Seznámení s pojmy a základy komunikace, icebreaker, cvičení (interaktivní hry) zaměřené na zmapování komunikačních dovedností, odhalení slabých i silných stránek jednotlivců a skupiny.

3.– 6. hodina
Verbální komunikace v praxi, rozdíl mezi nasloucháním a posloucháním, zaměření na konkrétní slabá místa v komunikaci a posílení a ukotvení stávajících dovedností, použití koučovacích technik v případě hlubokého problému v oblasti komunikace, kdy nestačí přijmout pouze informace, jak správně komunikovat, ale je nutné nastavit jiné úhly pohledu, tím odhalit příčinu, která dovede jednotlivce k jádru problému a následnému řešení. Opět více praktických a konkrétních cvičení, koučinku a her, méně teorie.

7. – 8. hodina
Technika – Kolo hodnot, které nabídne řešení, jakým směrem pracovat na zlepšení komunikace. Diskuze, zpětná vazba. 

Poplatek: 900 Kč
Další informace: Poplatek za seminář uveden bez DPH! Konečná cena semináře vč. DPH činí 1089 CZK.
Přihlášení účastníka
více > >

Agrese a agresivita u dětí a mládeže

Lektoři:PaedDr. Zdeněk Martínek
Termíny:
27.6.20179:00-17:00CVLK (budova iQLANDIA), Nitranská 410/10, 460 07 Liberec, 3. patro, učebna č. 321
Kategorie:Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Psychologie
Cílová skupina:učitelé - metodici prevence, výchovní poradci, vychovatelé školských zařízení, pedagogové volného času
Koordinátor:Iva Čeloudová
Popis kurzu:Seznámení účastníků se základními pojmy v této oblasti, s variantami agresivního chování u dětí a mládeže a jejich příčinami, upozornění na spouštěče agresivního chování, kdy i učitel může být zdrojem agresivity. Rozlišování druhů. agresí, jak se adekvátně chovat v situacích, kdy se řeší agresivní chování dítěte či mladistvého. Způsoby a formy trestu, pravidla při používání trestu.
Poplatek: 1 000 Kč
Vzdělávací program je akreditován u MŠMT. Kurz je OSVOBOZEN OD DPH pro příslušnou cílovou skupinu pedagogů dle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů pro osoby, které si tímto kurzem udržují, resp. rozšiřují znalosti nebo získávají nové znalosti pro výkon svého povolání (odborné účely).
Přihlášení účastníka
více > >

Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ

Lektoři:PaedDr. Zdeněk Martínek
Termíny:
28.6.20179:00-17:00CVLK (budova iQLANDIA), Nitranská 410/10, 460 07 Liberec, 3. patro, učebna č. 321
Kategorie:Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 2 Předškolní a mimoškolní výchova (MŠ, ŠD, DM, DDM) > Mateřské školy
Cílová skupina:učitelé MŠ
Koordinátor:Iva Čeloudová
Popis kurzu:Teoretické vymezení hyperaktivity, hypoaktivity a agresivity dětí, pojem ADHD - LMD, příčiny vzniku. Základy sociálních potřeb dítěte - potřeba místa, podpory, péče, bezpečí a limitu. Vzhledem k častému neuspokojení výše uvedených potřeb u dětí se objevují agresivní projevy. Praktické ukázky, jak reagovat na projevy hyperaktivity, hypoaktivity a agrese u předškolních dětí. Seminář rovněž obsahuje blok Práce s rodičem agresivního dítěte.
Poplatek: 1 000 Kč
Vzdělávací program je akreditován u MŠMT. Kurz je OSVOBOZEN OD DPH pro příslušnou cílovou skupinu pedagogů dle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů pro osoby, které si tímto kurzem udržují, resp. rozšiřují znalosti nebo získávají nové znalosti pro výkon svého povolání (odborné účely).
Další informace: Účastníkům doporučujeme, aby si vzali pohodlný oděv a obuv.
Přihlášení účastníka
více > >

Sociokulturní odlišnosti žáka v podmínkách školy (s důrazem na rodinné prostředí)

Lektoři:Mgr. Monika Fojtáchová
Termíny:
2.11.20179:00-16:30CVLK (budova iQLANDIA), Nitranská 410/10, 460 07 Liberec, 3. patro, učebna č. 321
Kategorie:Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 10 Doplňující vzdělávací obory a průřezová témata > Průřezová témata
Cílová skupina:ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, výchovní poradci, učitelé speciálních škol, vychovatelé školských zařízení
Koordinátor:Iva Čeloudová
Popis kurzu:

Základní terminologické vymezení a stručný legislativní přehled
- Azyl, uprchlík, azylant, azylová zařízení, přijímací středisko, integrační azylové středisko, pobytové středisko, Správa uprchlických zařízení, nezletilý cizinec bez doprovodu, UMPOD
- Zákon o SPOD ve vztahu k cizině, Úmluva o právech dítěte, Zákon o azylu, Zákon o pobytu cizinců

Potřeby dětí pocházející z odlišného sociálního a kulturního prostředí (s důrazem na rodinné prostředí)
- Individuální potřeby dětí se sociokulturní odlišností
- Základní psychické potřeby dítěte
- Specifika odlišného národnostního původu přinášející s sebou odlišné zvyky, vzorce chování, tradice, normy

Rizikové oblasti pro dítě
- V oblasti základních psychických potřeb (emocionální problémy způsobené odloučením od rodiny, kamarádů, známého prostředí)
- V oblasti psychosociálních dovedností s ohledem na odlišné prostředí
- Tíživá situace očima dítěte, reakce dítěte na zátěž a krizi
- Jazyk, neprospěch, začleňování, celková situace spojená s migrací rodiny
- Možnost intervence ze strany pedagoga

Práce se třídou
- Sociální postavení dítěte v třídním kolektivu
- Možnosti prevence a včasné intervence a pomoci ze strany pedagoga a školy
- Práce učitele s kolektivem, techniky a přístupy podporující budování psychosociálních dovedností dětí, výchova k multikultuře, možnost prevence

Spolupráce s rodinou
- Základní funkce rodiny, výchova a socializace dítěte v odlišném sociokulturním prostředí
- Odlišné sociokulturní zkušenosti projevující se v odlišném chování rodiny
- Prevence, podpora a odborná pomoc, kompetence SPOD (nástroje SPOD, případová a rodinná konference, setkání odborníků, komise SPOD, síť nestátních neziskových organizací se zaměřením na uvedenou cílovou skupinu
- Multidisciplinární přístup 

Poplatek: 1 000 Kč
Vzdělávací program je akreditován u MŠMT. Kurz je OSVOBOZEN OD DPH pro příslušnou cílovou skupinu pedagogů dle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů pro osoby, které si tímto kurzem udržují, resp. rozšiřují znalosti nebo získávají nové znalosti pro výkon svého povolání (odborné účely).
Přihlášení účastníka
více > >

Sociálně-právní ochrana dětí v kontextu školního prostředí

Lektoři:Mgr. Monika Fojtáchová
Termíny:
3.11.20179:00-15:00CVLK (budova iQLANDIA), Nitranská 410/10, 460 07 Liberec, 3. patro, učebna č. 321
Kategorie:Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 10 Doplňující vzdělávací obory a průřezová témata > Prevence sociálně patologických jevů
Cílová skupina:učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé - metodici prevence, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, psychologové
Koordinátor:Iva Čeloudová
Popis kurzu:

Definice pojmu „Ohrožené dítě“

Dítě se syndromem CAN
- definice

Příčiny, příznaky, projevy

a) Zanedbávání – nedostatek péče o dítě
Tělesné zanedbávání (nepřiměřená výživa, oblečení, zdravotní péče a bezpečí),citové zanedbávání(nedostatečné uspokojení citových potřeb a pocitu, že dítě někam patří), zanedbávání výchovy a vzdělání (příčiny absence ve škole dítěte z dysfunkční rodiny, nedostatek stimulace)

b) Týrání
Tělesné týrání – ublížení dítěti nebo nezabránění ublížení či utrpení
Psychické týrání – formy verbálních útoků, ponižování, zavrhování, dítě přítomno domácímu násilí, psychické týrání při rozvodových konfliktech a rozpadu rodiny, programující rodič X syndrom zavrženého rodiče

c) Zneužívání – nepatřičné vystavování pohlavnímu kontaktu, činnosti, chování (rizika používání facebooku, internetu) Dopady zanedbávání, zneužívání a týrání z hlediska délky trvání, intenzity, věku dítěte, vývojového stupně rozvoje osobnosti dítěte

Münchhausenův syndrom by proxy
Medein komplex – trestání partnera násilným chováním vůči dítěti

-Závažná rizika ze strany dítěte v mladším školním věku – nestačí na nároky běžné ZŠ, dítě opožděné oproti normě)

-Závažná rizika ze strany rodičů – závislosti, nedostatečná péče, nedostatečné kompetence k podpoře dítěte v ZŠ, nedostatečný dohled nad docházkou, přípravou do školy, rozvod rodičů
-Závažná rizika prostředí – sociálně vyloučené, hygienicky nevhodné, nedostatečný přístup k odborné a lékařské péči, absence zájmových aktivit, dítě v náhradní rodině a ústavní péči
-Závažná rizika ze strany dítěte staršího školního věku a pubescence – objevují se první rizikové projevy chování – nerespektování autority, experiment s návykovými látkami, útěky, záškoláctví
-Základní psychické potřeby dítěte dle vývojového období (mladší školní věk – potřeba citové jistoty, stabilního a emočně-vřelého vztahu, hodnocení učitelem a jeho dopad na utváření identity, potřeba možnosti vytvářet sociální interakce s vrstevníky, potřeba prostoru pro vlastní iniciativu, starší školní věk – potřeba akceptace a respektu k jeho osobnosti, potřeba sociálních vzorů a identifikace se sociální skupinou, vlastní názor dítěte a akceptace jeho názoru, období pubescence – potřeba vlastního sebeurčení a seberozvoje, potřeba vlastní identity)
- Význam sociálního prostředí dítěte (rodina, škola) pro saturaci základních psychických a biologických potřeb dítěte s ohledem na jeho věkové zvláštnosti (mladší a starší školní věk)

- Funkční vs. dysfunkční rodina s důrazem na rizikové faktory (rodinné stresory) – rozpad a rozvod v rodině, přítomnost návykových látek v rodině, zdravotně postiženého jedince v rodině, domácí násilí, duševní poruchy, gamblerství rodič s nízkými nebo

 - nedostatečnými rodičovskými kompetencemi
-
Posuzování funkčnosti rodiny dle základních ukazatelů funkcí rodiny (nasycení základních potřeb členů, kulturní a hodnotová orientace rodiny, vztahy k institucím, spolupráce se školou, důležité sociální vazby, komunikační styl v rodině, materiální otázka apod.)
-
Možnosti využití diagnostických nástrojů v případech ohroženého dítěte – rozhovor, pozorování, projektivní techniky (kresba začarované rodiny, ostrov rodiny), dotazníkové šetření ve třídě zaměřené na vývojové potřeby dítěte (položky: zdraví, učení, emoční vývoj a chování, rodinné a sociální vztahy, sociální prezentace, identita), rodičovská kapacita (položky: základní péče o dítě, bezpečí dítěte, citová vřelost, vedení a hranice, stabilita), rodina a prostředí (položky: historie a fungování rodiny, bydlení, zaměstnání, finanční situace, sociální začlenění rodiny, komunitní zdroje)

Rizikové faktory na straně rodičů (krize v rodině, problematické vztahy v rodině, časté střídání partnerů, dlouhodobá nezaměstnanost, neschopnost udržet si práci, špatné socioekonomická situace, špatné podmínky bydlení, časté stěhování, nerealistické očekávání rodičů od dítěte, tvrdě trestající rodič apod.)
Rizikové faktory na straně dítěte (dítě opožděné ve vývoji, děti neklidné, úzkostlivé, se zhoršeným prospěchem, děti s psychickými a psychiatrickými poruchami)
Psychická deprivace dítěte mladšího a staršího školního věku, jak ji rozpoznat (příčiny, projevy a následky)


Poplatek: 970 Kč
Vzdělávací program je akreditován u MŠMT. Kurz je OSVOBOZEN OD DPH pro příslušnou cílovou skupinu pedagogů dle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů pro osoby, které si tímto kurzem udržují, resp. rozšiřují znalosti nebo získávají nové znalosti pro výkon svého povolání (odborné účely).
Přihlášení účastníka
více > >
 

PŘIPRAVÍME PRO VÁS KURZ NA KLÍČ!
Zaujal Vás některý z kurzů, který nemá vypsaný termín nebo se Vám nabízený termín nehodí? Stačí vytvořit skupinu zájemců a dle dohody Vám zajistíme kurz přímo ve Vaší škole nebo firmě. Pro více informací pište na email: sekretariat@cvlk.cz nebo volejte na tel: +420 606 077 176.