Umění komunikace NOVINKA - vzdělávací program není akreditován MŠMT - KAPACITA KURZU NAPLNĚNA!

Lektoři:Mgr. Lenka Markovičová
Termíny:
31.5.20179:00-16:30CVLK (budova iQLANDIA), Nitranská 410/10, 460 07 Liberec, 3. patro, učebna č. 321
Kategorie:Další vzdělávání pedagogických pracovníků, Další vzdělávání
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Psychologie
Cílová skupina:učitelé gymnázií, učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé ZUŠ a SUŠ, učitelé speciálních škol, ředitelé škol a školských zařízení, vychovatelé školských zařízení, asistenti pedagoga
Koordinátor:Iva Čeloudová
Popis kurzu:

Posluchači, kteří tento seminář absolvují, získají hlubší povědomí o podstatě komunikace, a to jak verbální, tak neverbální. Osvojí si dovednosti například, jak efektivně komunikovat v různých situacích, jak využít řeč těla, jak zvládnout trému i konfliktní situace. Seznámí se s principem fungování kreativního myšlení. Kurz je obohacen o techniky osobního rozvoje, jakými je například koučink či NLP, které vedou k aktivaci vlastního potenciálu, a tím i uvědomění si vlastní zodpovědnosti, což v pracovním prostředí vede ke zlepšení pracovního prostředí v mezilidských vztazích, efektivitě pracovního výkonu, uvědomění si zodpovědnosti a větší kreativitě.

Seminář je složen z 20% teorie a 80% interaktivně, formou praktických technik, modelových situací, koučinku, technik NLP, práce s lidskou myslí a potenciálem. Tento poměr zajišťuje mnohem efektivnější využití nabytých informací v praxi právě vzhledem k interaktivitě.

1.– 2. hodina
Seznámení s pojmy a základy komunikace, icebreaker, cvičení (interaktivní hry) zaměřené na zmapování komunikačních dovedností, odhalení slabých i silných stránek jednotlivců a skupiny.

3.– 6. hodina
Verbální komunikace v praxi, rozdíl mezi nasloucháním a posloucháním, zaměření na konkrétní slabá místa v komunikaci a posílení a ukotvení stávajících dovedností, použití koučovacích technik v případě hlubokého problému v oblasti komunikace, kdy nestačí přijmout pouze informace, jak správně komunikovat, ale je nutné nastavit jiné úhly pohledu, tím odhalit příčinu, která dovede jednotlivce k jádru problému a následnému řešení. Opět více praktických a konkrétních cvičení, koučinku a her, méně teorie.

7. – 8. hodina
Technika – Kolo hodnot, které nabídne řešení, jakým směrem pracovat na zlepšení komunikace. Diskuze, zpětná vazba. 

Poplatek: 900 Kč
Další informace: Poplatek za seminář uveden bez DPH! Konečná cena semináře vč. DPH činí 1089 CZK.
Přihlášení zájemce
můžete se registrovat jen jako zájemce z důvodu přeplnění kurzu
 

PŘIPRAVÍME PRO VÁS KURZ NA KLÍČ!
Zaujal Vás některý z kurzů, který nemá vypsaný termín nebo se Vám nabízený termín nehodí? Stačí vytvořit skupinu zájemců a dle dohody Vám zajistíme kurz přímo ve Vaší škole nebo firmě. Pro více informací pište na email: sekretariat@cvlk.cz nebo volejte na tel: +420 606 077 176.