Hry a náměty pro rozvoj pozornosti a paměti

Lektoři:PhDr. Zdeňka Kholová
Termíny:
30.5.20179:00-14:30CVLK (budova iQLANDIA), Nitranská 410/10, 460 07 Liberec, 3. patro, učebna č. 321
Kategorie:Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Pedagogika
Cílová skupina:učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, vychovatelé školských zařízení, asistenti pedagoga
Koordinátor:Iva Čeloudová
Popis kurzu:Narůstá počet dětí se sníženou pozorností a s oslabenou pamětí. Příčinou může být syndrom ADHD, ADD či SPU. Příčiny však mohou být i jiné ( motivace, hodnotová hierarchie). Nicméně oslabení těchto kognitivních funkcí, které jsou podstatným předpokladem UČENÍ, roztáčí „ začarovaný kruh“. Oslabení kognitivních funkcí vede k obavám z neúspěchu, ze selhávání, tím se snižuje sebevědomí a sebehodnocení žáka ( riziko záškoláctví a poruch chování) a žák se stahuje do pasivity. Vytváří se v něm negativní postoj ke škole a ke vzdělávání jako takovému.
Poplatek: 900 Kč
Vzdělávací program je akreditován u MŠMT. Kurz je OSVOBOZEN OD DPH pro příslušnou cílovou skupinu pedagogů dle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů pro osoby, které si tímto kurzem udržují, resp. rozšiřují znalosti nebo získávají nové znalosti pro výkon svého povolání (odborné účely).
Přihlášení účastníka
 

PŘIPRAVÍME PRO VÁS KURZ NA KLÍČ!
Zaujal Vás některý z kurzů, který nemá vypsaný termín nebo se Vám nabízený termín nehodí? Stačí vytvořit skupinu zájemců a dle dohody Vám zajistíme kurz přímo ve Vaší škole nebo firmě. Pro více informací pište na email: sekretariat@cvlk.cz nebo volejte na tel: +420 606 077 176.