Bezpečnost a ochrana zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a na školních akcích NOVINKA - KAPACITA KURZU NAPLNĚNA!

Lektoři:JUDr. Helena Vašková
Termíny:
2.6.20179:00-13:00CVLK (budova iQLANDIA), Nitranská 410/10, 460 07 Liberec, 3. patro, učebna č. 321
Kategorie:Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 10 Doplňující vzdělávací obory a průřezová témata > Ostatní
Cílová skupina:ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé MŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé speciálních škol, učitelé - vedoucím školních zájmových kroužků a klubů, speciální pedagogové, vychovatelé školských zařízení
Koordinátor:Iva Čeloudová
Popis kurzu:

1)  Obecná právní úprava  - § 29 zákona č. 561/2004 Sb, školský zákon, část jedenáctá zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 2894 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vyhlášky (o předškolním vzdělávání, o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, o hygienických požadavcích na zotavovací akce, o zájmovém vzdělávání,

2) Vnitřní předpisy školy – jak nastavit systém BOZ

3) Dohled (dozor) a jeho výkon, kdo ho může provádět – zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

4) Školní akce, jejich příprava a průběh s důrazem na rizikové činnosti (lyžování, plavání v přírodě…)

5) Odpovědnost rodičů (za vybavení, technický stav kola, lyží…)

6) Doprava na školní akce – druhy dopravy a jejich rizika

7) Odpovědnost za škodu na zdraví  (kdy dle občanského zákoníku a kdy dle zákoníku práce, trestní odpovědnost)

8) Rozbor případů z praxe - co se opravdu stalo a jaké si z toho vzít ponaučení

9) Dotazy a diskuse  

Poplatek: 600 Kč
Vzdělávací program je akreditován u MŠMT. Kurz je OSVOBOZEN OD DPH pro příslušnou cílovou skupinu pedagogů dle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů pro osoby, které si tímto kurzem udržují, resp. rozšiřují znalosti nebo získávají nové znalosti pro výkon svého povolání (odborné účely).
Přihlášení zájemce
můžete se registrovat jen jako zájemce z důvodu přeplnění kurzu
 

PŘIPRAVÍME PRO VÁS KURZ NA KLÍČ!
Zaujal Vás některý z kurzů, který nemá vypsaný termín nebo se Vám nabízený termín nehodí? Stačí vytvořit skupinu zájemců a dle dohody Vám zajistíme kurz přímo ve Vaší škole nebo firmě. Pro více informací pište na email: sekretariat@cvlk.cz nebo volejte na tel: +420 606 077 176.