Finanční gramotnost hrou

Lektoři:Ing. Petr Vaněk
Termíny:
6.6.20179:00-15:30učebna 211, budova CVLK, Liberec, Masarykova 18
Kategorie:Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 10 Doplňující vzdělávací obory a průřezová témata > Ostatní
Cílová skupina:učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU
Koordinátor:Iva Čeloudová
Popis kurzu:

Obsahem kurzu je představení teoretické a praktické metody výuky finanční gramotnosti prostřednictvím jednoduché stolní hry, kterou může pedagog sám svým žákům představit a naučit je hru hrát. Jedná se o moderní zábavnou metodu výuky formou hry, kdy si pedagog (ve výuce žák) projde simulací celého života, v jehož průběhu řeší různé finanční situace, které v reálném životě mohou nastat. V průběhu hry se rozhoduje, jak správně nakládat se svými financemi v různých životních situacích. Průběh celé hry ovlivňuje lektor, který ji moderuje a připravuje pro pedagogy konkrétní životní události, dle kterých se musí rozhodovat. Hra využívá příkladů z každodenní praxe a znázorňuje tak její dopad na osobní finance. Hra nemá žádného vítěze, ani poraženého, naopak každý může sám za sebe zhodnotit, zda se v jejím průběhu rozhodoval správně v jednotlivých krocích a ponaučit se tak do reálného života.

Na modelu hry se pedagogové seznámí s jednotlivými finančním produkty, které budou následně teoreticky srozumitelnou formou ujasněny tak, aby je mohli předávat žákům ve výuce. Pedagog získá praktický návod pro přípravu hry včetně teoretických znalostí a pochopení fungování finančního trhu.

Obsah kurzu

o Úvod do finančního trhu – teorie, základní pojmy

o Představení finanční hry, vlastní hra moderovaná lektorem, řešení různých životních situací prostřednictvím hry

o Shrnutí hry, vyhodnocení postupu řešení různých situací – hledání vhodných řešení, ponaučení

o Teoretické seznámení s konkrétními finančními produkty znázorněnými na modelu hry 

Poplatek: 720 Kč
Vzdělávací program je akreditován u MŠMT. Kurz je OSVOBOZEN OD DPH pro příslušnou cílovou skupinu pedagogů dle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů pro osoby, které si tímto kurzem udržují, resp. rozšiřují znalosti nebo získávají nové znalosti pro výkon svého povolání (odborné účely).
Další informace: Účastník kurzu si sebou přinese vlastní notebook s funkčním MS Office Excel. Zapůjčení notebooku v rámci kurzu ze strany CVLK je možné na základě předchozí domluvy s koordinátorkou kurzu.
Přihlášení účastníka
 

PŘIPRAVÍME PRO VÁS KURZ NA KLÍČ!
Zaujal Vás některý z kurzů, který nemá vypsaný termín nebo se Vám nabízený termín nehodí? Stačí vytvořit skupinu zájemců a dle dohody Vám zajistíme kurz přímo ve Vaší škole nebo firmě. Pro více informací pište na email: sekretariat@cvlk.cz nebo volejte na tel: +420 606 077 176.